Kalasatama lähti liikkeelle!

Artikkelikuva: Kalasatama lähti liikkeelle!

Voisiko tulevaisuudessa hyvinvointi- ja terveyskeskuksesta saada liikuntapalveluita? Syksyllä käynnistyneissä Fiksun Kalasataman nopeissa kokeiluissa kehitetään uudenlaisia hyvinvointia lisääviä palveluita. Mukana on ratkaisuja jotka edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia erityisesti liikuntaa lisäämällä.

Syyskuussa käynnistyi Kisakallion urheiluopiston ja valmennussovellusta tuottavan Coach4Pron yhteistyössä toteuttama Healthskills. Aktiivisen arjen avaimia haetaan ryhmätapaamisissa hyvinvointimentorin kanssa, lisäksi tapaamisten ohella hyödynnetään etävalmennussovellusta. Kokeilussa on mukana 20 kaupunkilaista Kalasatamasta ja lähialueilta.

“Aloitustapaamisessa kävimme läpi kokeilun etenemistä ja kartoitimme kunkin omia tavoitteita. Lisäksi tutustuimme toisiimme ja harjoittelimme yhteydenpitoa Coach4Pro -sovelluksen avulla. Osallistujat tekivät myös Polar-kuntotestin ja testasivat puristusvoimaansa. Näin saatiin selville minkälainen kunkin lähtötaso on“, kertoo ryhmää mentoroiva Asla Jääskeläinen Kisakallion urheiluopistosta.

Paikallisesti toteutettava palvelu avaa uusia mahdollisuuksia eri palveluntarjoajien yhteistyömahdollisuuksiin ensimmäisen ja toisen sektorin välillä. Digitaaliset palvelut ja ryhmäyttäminen toimivat kokeiluissa kannustimina. Kokeilussa seurataan aktiivisesti osallistujien liikuntamotivaatiossa tapahtuvia muutoksia.

“Kalasataman Health Skills -kokeilu on meille erinomainen tilaisuus kehittää palveluamme vastaamaan jatkossa entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin. Haluamme erityisesti edesauttaa toisilleen tuntemattomien ihmisten ryhmäytymistä ja löytää sitä kautta kannustimia muutoksen tekemiseen”, kertoo Aki-Matti Alanen Kisakallion urheiluopistosta.

Kuva: Visit Helsinki

Kokeilun aikana nähdään miten Coach4Pron valmennus- ja palvelutuotanto-ohjelmisto toimii tavallisten ihmisten tukena aktiivisen elämän ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Sovellusta käytetään ryhmän viestinnässä ja se tarjoaa mahdollisuuden ryhmän mentorin ja osallistujien vuorovaikutukseen.

Coach4Pro -sovelluksen kautta voi seurata terveyden eri osa-alueita, kuten ruokavaliota, lepoa ja tietenkin liikuntaa. Sovelluksen kautta terveydenhoitaja ja lääkäri voisivat saada näkymän siihen, miten aktiivinen arki ja ruokavalio toteutuvat sekä tarjota ohjeita ja neuvontaa.

”Haluamme saattaa yritykset ja terveyskeskuksen ammattilaiset yhteen ja tietenkin saada aktiivinen liikkuminen osaksi kokeiluihin osallistuvien arkea. Terveyskeskuksen ammattilaiset pääsevät kokeilujen kautta myös tuomaan kehitysideoita omin palveluihin”, Kalasataman tulevaa terveyskeskusta luotsaava projektipäällikkö, ylilääkäri Lars Rosengren kertoo.

Helsingin Kalasatamaan valmistuu uusi terveys- ja hyvinvointikeskus keväällä 2018. Tulevan terveyskeskuksen henkilökunta on mukana kokeilussa tukemalla käyttäjien rekrytointia ja osallistumalla yhteiskehittämistapahtumiin. Kokeilukierroksen toteuttaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala.

Lisätietoja:

Kuva

Kaisa Spilling

#fiksukaupunki #nopeatkokeilut
#livinglab #co-creation
puh. +358 40 744 8831
kaisa.spilling(at)forumvirium.fi

Lue myös