Jätkäsaari Mobility Lab tukee uusien liikenteen ja liikkumisen ratkaisujen kehittämistä ja kokeilemista aidossa kaupunkympäristössä.

Tällä kyselyllä kerätään kaupunkitoimijoiden tarpeita kehitys- ja kokeilutoiminnalle. Kyselyn tulokset kerätään ns. haastekatalogiin. Katalogi auttaa suuntaamaan Jätkäsaari Mobility Labin sekä yleisemmin yritysten kanssa tehtävää kokeilu- ja pilotointitoimintaa kaupungin todellisiin liikennehaasteisiin ja tietotarpeisiin. Tunnistettuja tarpeita hyödynnetään yritysten ja tutkijoiden kanssa uusien kehityshankkeiden, kokeiluhakujen ja ideoiden valmistelussa.

Voit jättää sähköisellä lomakkeella yhden haasteen/tarpeen/idean kerrallaan. Voit lähettää useampiakin haasteita, mutta muista avata uusi kyselylomake kullekin haasteelle. Muista myös lähettää jokainen haaste erikseen.

Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

Lisätietoja

Janne Rinne

Projektipäällikkö


#alyliikenne #jml
puh. +358 40 682 0050
janne.rinne(at)forumvirium.fi