EAKR-rahoitteisen AutoMod-hankkeen Innovaatiokilpailussa ratkotaan kiertotalouden haasteita ja vauhditetaan älykaupunkikehitystä teknologisilla ratkaisulla. Ensimmäisen vaiheen hakuväylällä tarjoajat voivat osallistua konseptitason ideoilla, joissa hyvin perusteltu ja tutkittu jatkokehityspotentiaali puhuu puolestaan. 

Ratkaisun tulee liittyä kiertotalouteen. Se voi olla esimerkiksi robotiikan prototyyppi, ohjelmistosovellus, rajapinta tai liiketoimintakonsepti. Mukaan valitut saavat harkinnanvaraisesti maksimissaan 5 000 euroa per hankinta. Haku on auki 10.6. saakka. Valinnoista ilmoitetaan viimeistään 30.6.2022. 

Huom! konseptihaku on toistaiseksi keskeytetty. Päivitetty tarjouspyyntö julkaistaan viikolla 20.

AutoMod-hankkeessa luodaan uusia kiertotalouden yhteistyö- ja toimintamalleja sekä edellytyksiä autonomisten alustojen ja robotiikan hyödyntämiselle. Hankkeessa kokeiltavat ja hauissa valittavat innovaatiot ratkovat älykaupunkien kiertotaloushaasteita ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Parhaimmillaan hankkeen myötä syntyy robotteja hyödyntävä ekosysteemi, joka palvelee kiertotalouden ohella muitakin toimialoja ja kattaa tulevaisuudessa koko Suomen.

Tutustu tarkkoihin kilpailutietoihin AutoMod-hankkeen verkkosivuilla.

Mitä haemme?

Ensimmäisen vaiheen konseptihakuväylällä haetaan rohkeita ja kekseliäitä konseptitason ideoita, jotka hyödyntävät teknologiaa kaupunkien kiertotalousongelmien ratkaisemiseen. Ensimmäisen vaiheen ratkaisuilta ei odoteta välitöntä toteutusvalmiutta tai valmista teknistä ratkaisua.

Esitysmuoto voi olla esimerkiksi visuaalinen luonnos tai presentaatio ja arviointikriteerit nojaavat enemmän spekulatiiviseen mutta hyvin tutkittuun ja perusteltuun jatkokehityspotentiaaliin. Tällaisia ovat esimerkiksi skaalautuvuus, liiketoimintapotentiaali, vaikuttavuus, monikäyttöisyys, datan tai uusimpien teknologioiden hyödyntäminen, tiimin kyvykkyys ja motivaatio. 

Ehdotettu ratkaisu voi liittyä esimerkiksi: 

  • ihmistyövoiman vähentämiseen (esimerkiksi rutiininomaiset, toistuvat työtehtävät tai huono työergonomia)
  • materiaalitehokkuuteen tai energiatehokkuuteen (esimerkiksi parantamaan toimitus- ja logistiikkaketjujen energiatehokkuutta) tai vähäpäästöisen liikkumisen edistämiseen (esimerkiksi vastaamaan, miten robotiikalla voidaan vähentää ympäristön kulumista verrattuna raskaiden työkoneiden suorittamiin tehtäviin)
  • uusiokäytön tai uudelleen valmistuksen mahdollistamiseen (esimerkiksi teollisuuden sivuvirrat tai yhdyskuntajäte tai muiden ei-hyödynnettyjen resurssien parempi jatkohyödyntäminen)
  • erilaisten huolto-, korjaus- ja ylläpitopalveluiden jakamiseen (esimerkkinä ekoteollisuuspuistot ympäri Suomea)
  • jakamistalouden alusta- ja liiketoimintamallien hyödyntämiseen löytämällä uusia keinoja pidentää tavaroiden käyttöikää, mahdollistaa alikäytetyille tai huonosti saatavilla oleville resursseille markkinapaikka tai yhteiskäyttö
  • Uusien palveluliiketoiminta- ja kaupunkilaispalvelukonsepteihin hyödyntämiseen ihmisten ja robottien vuorovaikutuksen kautta.

Toinen vaihe

Seuraava vaihe käynnistyy elo-syyskuussa. Tällä päähakuväylällä hankittavat prototyypit viedään kokeilualustoille testattavaksi 2023 alkuvuoden aikana. Valituille tarjoajille tarjotaan syksyn aikana sparrausta muun muassa uusimpien teknologioiden hyödyntämisestä. 

Kaksi eri hakuväylää mahdollistavat osallistumisen hyvin erilaisilla innovaatiivisilla ratkaisuilla. Kyseessä voi olla niin robotiikan prototyyppi, ohjelmistosovellus, rajapinta kuin liiketoimintakonsepti. 

Hankkeen yrityskumppanit sekä toteuttajat (Forum Virium Helsinki, Metropolia AMK ja Espoon Kaupunki) tarjoavat kilpailijoille monenlaisia resursseja, kuten tuotekehitys- ja liiketoimintasparrausta, pohjamateriaaleja tunnistetuista tarpeista ja haasteista, testausympäristöjä sekä kehitystyökaluja.

Hankinnat

Konseptihakuväylältä valitut kokeilijat saavat erilaisilta asiantuntijoilta sparrausta konseptiensa jatkokehittämiseen, ideoidensa testaamiseen ja AutoMod-hankkeelle sopivien käyttökohteiden löytämiseen. Ideoiden kehitystyötä tuetaan, jotta kokeilijat voisivat vastata kehitetyillä ehdotuksilla syksyllä aukeavaan hakuun, jossa etsitään kokeiluvalmiita prototyyppejä.

Mukaan valitut saavat harkinnanvaraisesti maksimissaan 5 000 euroa per hankinta. Rahankäyttöä arvioidaan perustelujen pohjalta. Lisäksi mietitään, mitkä konseptit ovat toteutettavissa AutoMod-hankkeen puitteissa.

Jätä tarjous

Konseptihakuväylän tarjouskilpailu on väliaikaisesti keskeytetty. Tarjouspyyntöasiakirjan sisältöä täsmennetään muokataan ja päivitetty versio julkaistaan viikolla 20.

Jäikö kysyttävää?

Järjestimme 12.4.2022 Q&A-tilaisuuden, jonka tallenteen voi katsoa YouTubesta.

Lisätietoja

Pekka Niskasaari


puh. +358 40 585 9110
pekka.niskasaari(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Olen lukenut Forum Virium Helsingin rekisteriselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.