Suomalaiset MarshallAI ja Eeneman kehittivät uusia ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Forum Viriumin vetämässä kansainvälisessä tekoälyhankkeessa

Artikkelikuva: Suomalaiset MarshallAI ja Eeneman kehittivät uusia ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Forum Viriumin vetämässä kansainvälisessä tekoälyhankkeessa

AI4Cities-projekti auttoi Euroopan kaupunkeja vähentämään ilmastopäästöjä tekoälyyn perustuvilla liikenteen tai energiankulutuksen ratkaisuilla. Suomalaisfirmojen työn tuloksena luotiin keinoja sujuvampaan liikenteeseen ja kiinteistöjen CO2-päästöjen vähentämiseen.

Hankkeessa oli mukana 6 EU-kaupunkia ja kokonaisuudessaan noin 40 yritystä, joista finaaliin asti päässeet jatkoivat vuoden 2022 loppuun. AI4CItiesin tavoitteena oli löytää uusia innovaatioita, joilla voitiin vähentää kasvihuonepäästöjä liikenne- ja energia-aloilta. Kokonaisbudjetti hankkeella oli 6,6 miljoonaa euroa, josta yrityksille menevä osuus oli 4,6 miljoonaa euroa.

Forum Virium Helsinki oli hankevetäjänä tammikuusta 2020 joulukuuhun 2022 kestäneessä AI4Cities-projektissa. Kysyimme projektissa mukana olleiden suomalaisfirmojen MarshallAI:n Arttu Laitiselta ja Eenemanin Tapio Toivaselta, miten työ hankkeessa vaikutti yritysten toimintaan.

Koska olitte mukana Forum Virium Helsingin kokeilussa ja mikä projekti oli kyseessä?

Arttu Laitinen: “MarshallAI osallistui projektiin vuodesta 2021, jolloin yritykset valittiin mukaan kehittämään konsepteja ja sen jälkeen seuraavaan vaiheeseen rakentamaan toimivia prototyyppejä. Kaupungit pitivät ratkaisua myös mielenkiintoisena viimeiseen vaiheeseen, jossa innovaatioita testattiin aidossa kaupunkiympäristössä.”

Tapio Toivanen: “Eeneman oli mukana projektissa vuosina 2021–2022 eli yritysten valinnasta hankkeen loppuun saakka ja pääsi mukaan pilotointivaiheeseen kuuden muun ratkaisun kanssa.”

Mitä kokeiltiin ja mikä oli yrityksenne rooli siinä?

Arttu Laitinen: “Toteutimme yhdessä Dynniq Finland Oyn kanssa järjestelmän liikennevalojen optimointiin. MarshallAI oli hankkeessa päävastuussa ja vastasi kokonaisjärjestelmän toiminnasta ja kehityksestä. Yksinkertaisena tavoitteena oli vähentää punaisiin valoihin pysähtymistä ja niissä turhaa odottelua. 

Liikennevaloja optiomoitiin liittämällä MarshallAIn konenäköjärjestelmä sensoriksi liikennevaloihin. Tekoälyn ja konenäön avulla muodostettiin hyvin tarkka reaaliaikainen tilannekuva liikenteestä, jonka avulla liikennevaloja ohjattiin aiempaa tarkemmin. Käytännössä järjestelmä havaitsi tehokkaasti, mikäli vihreän valon suunnassa ei ole enää kysyntää, jolloin valoja voitiin vaihtaa ripeämmin.”

Tapio Toivanen: “Osallistuimme energia-osuuteen Building Energy Efficiency -konsortion kanssa. Kaupungit hakivat toimittajia joilla oli tekoälypohjaisia palveluita CO2-päästöjen vähentämiseen. Tavoitteena oli vähentää energian kulutusta kiinteistöissä ja pudottaa CO2-päästöjä noin 15%.”

“Ilman hanketta ja sen rahoitusta kyseistä palvelua ei olisi kehitetty. Hankkeen puitteissa löytyivät rahoituksen lisäksi myös kokeilunhaluiset kaupungit, joiden liikennevaloja lopulta päästiin ohjaamaan.”

Arttu Laitinen, Head of Smart City, MarshallAI

Miten kokeilu onnistui?

Arttu Laitinen: “Kokeilu onnistui hyvin. Järjestelmää pilotoitiin onnistuneesti Helsingin Suutarilassa, sekä Pariisin vieruskunnassa Meudonissa. Molemmissa kaupungeissa konenäköohjauksella saavutettiin optimointihyötyjä, eli vähennettiin pysähdysten määrää ja siten liikennepäästöjä. Samalla kerättiin erittäin tarkkaa liikennedataa.”

Tapio Toivanen: “Teimme pilotit Helsingissä ja Stavangerissa. Helsingissä pilottikohteina olivat Kaisaniemen ala-aste, Stadin ammattikoulu ja Ressun lukio. Stavangerissa kohteina olivat Emmaus-päiväkoti, Vardeneset-päiväkoti ja Gautesete-koulu. Pilotointi alkoi kesäkuussa 2022 ja sen piti päättyä 15.9.2022, mutta molemmat kaupungit halusivat jatkaa pilottia vuoden vaihteeseen saakka. Päästövähennystavoite saavutettiin Helsingissä ja Stavangerissa päästiin lähelle tavoitetta.”

Miten hyödyitte mukanaolosta?

Arttu Laitinen: “Ilman hanketta ja sen rahoitusta kyseistä palvelua ei olisi kehitetty. AI4Cities-hanke oli toteutettu PCP-mallilla (pre-commercial procurement), joten markkinoilla jo olevat tuotteet eivät sopineet kuvaan. Hankkeen puitteissa löytyivät rahoituksen lisäksi myös kokeilunhaluiset kaupungit, joiden liikennevaloja lopulta päästiin ohjaamaan.”

Tapio Toivanen: “Ratkaisumme ennen AI4Cities-hanketta perustui sääntöpohjaiseen optimointiin. Hankkeessa kehitettiin tekoäly/koneoppimispohjainen optimointialgoritmi, jonka avulla saavutetaan parempi tulos. Pilotointien ansiosta saimme lisää kokemusta erilaisista kiinteistöistä ja toimimisesta Norjassa. Myös toimiminen Helsingin kokoisen organisaation kanssa oli antoisaa.”

“Hankkeessa kehitettiin tekoäly/koneoppimispohjainen optimointialgoritmi, jonka avulla saavutetaan parempi tulos.”

Tapio Toivanen, CEO, Eeneman

Onko kokeiluissa alkanut työ jatkunut projektin päättymisen jälkeen, ja miten ratkaisun kehittäminen on jatkunut?

Arttu Laitinen: “Järjestelmän kehitystä on jatkettu myös AI4Citiesin päättymisen jälkeen, joskin painopisteenä on ollut ennemmin eri liikenneryhmien priorisointi pelkän optimoinnin sijaan.”

Tapio Toivanen: ”Ratkaisun kehittäminen on jatkunut ja AI v2.0 on työn alla. Siinä hyödynnetään saatuja kokemuksia ja lyhennetään käyttöönottoaikaa sekä kehitetään raportointia. Building Energy Efficiency -konsortion jäsenet olivat Eeneman Oy, Unetiq GmbH ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Eeneman on hankkinut algoritmin käyttöoikeudet Unetiqilta.”

Onko ratkaisu jollain yrityksellä tai kaupungilla nyt käytössä?

Arttu Laitinen: “Järjestelmäämme käytetään paraikaa esimerkiksi Lappeenrannassa liikenteen laskentaan. Lisäksi Turussa on käynnissä hanke risteysten liikenteen priorisoinnista.”

Tapio Toivanen: “Ratkaisun myyntiin on panostettu viime kuukausina ja painopistealueina ovat yksityisten kiinteistösijoittajien toimisto- ja teolliset kiinteistöt.” 

“Pilotit toivat myös kaupungille hyvää kokemusta muun muassa avoimen datan jakamisesta käytännössä ja kaupunkien käyttöön tarkoitettujen ratkaisujen kehittämisestä yhdessä yritysten kanssa.”

Kaisa Sibelius, projektipäällikkö, Forum Virium Helsinki

Lue lisää:
https://ai4cities.eu/
https://forumvirium.fi/projektit/ai4cities/

Lisätietoa

Projektipäällikkö Kaisa Sibelius

Kaisa Sibelius
Projektipäällikkö
+358 40 570 1317
kaisa.sibelius@forumvirium.fi

Projektipäällikkö Petteri Rekomaa

Petteri Rekomaa
Projektipäällikkö
+358 50 540 0964
petteri.rekomaa@forumvirium.fi

Lue myös