HRI 2012 – datanavauskoulutusta virkamiehille

Artikkelikuva: HRI 2012 – datanavauskoulutusta virkamiehille

Helsinki Region Infoshare -hanke on ollut käynnissä reilut kaksi vuotta. Dataa on auennut, www.hri.fi-verkkopalvelu pystytetty ja sovelluksia syntynyt. Tekemällä on opittu ja kokemuksia jaettu, mutta paljon on vielä tehtävää, jotta datan avaamisesta tulee arkipäivää. Lue HRI:n suunnitelmista avoimen datan edistämiseksi vuodelle 2012 ja eteenpäin.

Koulutuksesta apua datan avaamiseen

Käsitteenä avoin data on yhä useammalle tuttu. Miten dataa käytännössä avataan onkin toinen juttu. Suositusten ja toimintaohjeiden (kuten http://www.hri.fi/fi/nain-julkaiset-dataa-hri-verkkopalveluun/ ja edelleen mainio www.julkinendata.fi) lisäksi tarvetta on ilmennyt kädestä pitäen -koulutukselle konkreettisten esimerkkien ja datan kera. Lisäksi ei olisi pahitteeksi, että virkamies ymmärtää, miten oma organisaatiokin voi suoraan hyötyä datan avaamisesta.

Vuoden 2012 aikana HRI suunnittelee ja tuottaa avoimen datan koulutusta, jota kunnat voivat jalkauttaa omiin organisaatioihinsa. Ensimmäinen pilottikoulutus ajoitetaan syksylle. Koulutusta hiotaan palautteen perusteella ja tarjotaan sitten laajempaan käyttöön.

Julkaisemme jatkossa myös verkkopalveluun http://www.hri.fi/fi/tietoa-avoimesta-datasta/mita-on-avoin-data/ lisää sisältöä datan avaamisen oppeja ja käytäntöjä koskien. Datajournalism handbook http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/ eli datajournalismin käsikirja toimii innoittajana tässä asiassa.

Kädet saveen omalla datalla

Avoimen datan koulutuksessa on kolme pääteemaa:

    Johdanto – “Mitä on avoin data?”
    Avoimen datan julkaisutekniikat – “Miten avaan dataa?”
    Avoin data toiminnan kehittämisessä – “Miten organisaationi voi hyötyä avoimesta datasta?”

   
Johdanto-osuudessa kerrotaan konkreettisten case-esimerkkien kautta, miten eri virastojen edustajat ovat kokeneet datan avaamisen ja mitä he suosittelevat vasta-alkajille.

Avoimen datan julkaisutekniikat -koulutuksessa puolestaan laitetaan kädet saveen ja käydään porukalla läpi kunkin organisaation oikeita datoja. Samalla tutustutaan eri dataformaatteihin ja opitaan, milloin kannattaa julkaista dataa eräajotiedostoina ja milloin puolestaan rakentaa ihan oikea rajapinta dataan.

Avoin data toiminnan kehittämisessä -osuus kertoo mm. miten osallistaa sovelluskehittäjiä ja muita toimijoita uudella tavalla sähköisten palvelujen kehittämiseen. Oliko http://hslmobiilikisa.blogspot.fi/ HSL:n mielestä hyvä juttu? Entä mitä hyötyä on ollut teettää Pääkaupunkiseudun palvelukarttaan http://www.hel.fi/palvelukartta/ REST-rajapinta? Caseina otetaan mukaan kertomuksia siitä, miten eri tavoin datan avaajat ovat hyödyt kokeneet.

Kuulostaako lupaavalta? Kerro, mitä sinä haluaisit tällaisen koulutuksen sisältävän!

Ville Meloni
Projektipäällikkö, Helsinki Region Infoshare
Forum Virium Helsinki

Alkuperäinen artikkeli Helsinki Region Infosharen sivulla http://www.hri.fi/fi/artikkelit/ajankohtaista/hri-2012-datanavauskoulutusta-virkamiehille/

Ensi kerralla HRI 2012 -artikkelisarjassa kerrotaan, miten HRI aikoo edistää datan soveltamista ja hyödyntämistä käytännössä.

Lue myös