Pelilliset menetelmät voisivat rikastaa nykyistä hoitoa ja kuntoutusta. REDI SOTE -hanke etsii kekseliäitä, pelillisiä ratkaisuja kokeiltavaksi sosiaali- ja terveysalalle. Haku mukaan kehittämisyhteistyöhön on auki 30.5. saakka. 

Terveydenhuollossa esimerkiksi kuntoutuksessa käyvät asiakkaat saavat yhä usein ohjeet ainoastaan suullisesti ja kirjallisesti. Nykyiset ohjeistukset eivät motivoi eivätkä usein ole tarpeeksi selkeitä. Terveysalan ammattilainen ei myöskään kykene mitenkään varmistamaan ohjeiden ymmärtämistä oikein eikä hän voi seurata potilaan kehitystä tehokkaasti eikä reaaliaikaisesti. 

Pelilliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät voisivat tukea asiakkaan hoitoa monin tavoin, mutta niitä hyödynnetään vielä vähän. Pelinomaisia kuntoutuskäyttöön ja terveyden ylläpitämiseen tarkoitettuja menetelmiä pyritään lisäämään ja liittämään osaksi virallista kuntoutussuunnitelmaa. Tämän haun tarkoitus on selvittää tarjolla olevia pelillisiä hoito- ja kuntoutusmenetelmä vaihtoehtoja.

Infotilaisuus

Tervetuloa infotilaisuuteen tiistaina 17.5.2022 kello 12:00–14:00
Tilaisuudessa käydään läpi kaikki REDI SOTE -hankkeen kolme avautunutta hakua. 

Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin.

Palvelu- ja tuotekuvaus

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja potentiaali pysyväksi ratkaisuksi), käytettävyys, kustannusvaikutus ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua. 

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja. Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 30.5.2022 osoitteeseen: peeter.lange@forumvirium.fi

Markkinavuoropuhelu ja yhteiskehittämiskumppanin valinta

Kehittämisyhteistyö alkaa markkinavuoropuhelulla, mutta markkinavuoropuhelu ei vielä ole tarjouspyyntö eikä se velvoita suorittamaan varsinaista hankintaa. Markkinavuoropuhelu toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osana REDI SOTE-hanketta

Markkinavuoropuhelutilaisuudet toteutetaan 8.6.2022 ja 10.6.2022. Yritykset kutsutaan tilaisuuteen ratkaisukuvausten pohjalta kesäkuun alussa. Markkinavuoropuhelusta saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä viimeistellyt ehdotukset tai tarjoukset. Tarkennettu tarjouspyyntö julkaistaan 30.6. mennessä ja tarjousten viimeinen jättöpäivä on 1.8.2022. 

Tieto pilottiin valittavasta yrityksestä julkaistaan elokuun 2022 aikana.

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on 3-6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 10 000 euroa, joka on verollinen korvaus ilman arvonlisäveroprosenttia. Yritys vastaa verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Erillisiä kuluja esimerkiksi markkinavuoropuheluun, kehittämistyöhön osallistumisesta ja kuvausten laatimisesta ei korvata. 

Kuva: Marja Väänänen / Helsingin kaupungin kuvapankki

Lisätietoja

Peeter Lange


#CoHeWe
puh. +358 40 353 0243
peeter.lange(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Olen lukenut Forum Virium Helsingin rekisteriselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.