FVH osa pääkaupunkiseudun kilpailukykystrategiaa

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat laatineet yhteisen strategian metropolialueen kilpailukyvyn edistämiseksi. Forum Virium Helsingin innovaatioympäristöjä esitetään hyödynnettäviksi laajemmin julkisen sektorin kehittämisessä.

 

Kilpailukykystrategia tähtää korkeaan osaamiseen perustuvien investointien kasvattamiseen sekä yritysten ja työpaikkojen määrän lisäämiseen pääkaupunkiseudulla.

Sen neljä painopistealuetta ovat

  • huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen
  • hyvän elämänlaadun sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön rakentaminen
  • käyttäjälähtöisten innovaatioympäristöjen vahvistaminen ja julkisten hankintojen kehittäminen
  • metropolialueen kansainvälistyminen ja kytkeytyminen globaaleihin verkostoihin

Forum Virium Helsingillä on keskeinen rooli käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan kehityslinjauksissa. Temaattisia innovaatioympäristöjä esitetään hyödynnettäviksi pääkaupunkiseudun ja valtion toiminnan kehittämisessä. Innovaatioympäristöt muodostuvat digitaalisten palvelujen osalta Forum Virium Helsingin tarjoomasta, hyvinvoinnin ja terveyden osalta Active Life Villagen palveluista ja logistiikan osalta RFID Lab Finlandin ja Anturikeskus Sensor Centerin palveluista. Näistä toimijoista muodostuu pääkaupunkiseudun strateginen tutkimus- ja kehitysagendakokonaisuus.

Lisää yhteistyötä Culminatumin kanssa

Kaupunkien tulisi panostaa innovaatioiden aikaansaamiseen omissa toiminnoissaan ja sijoittaa kehityshankkeita edellä mainittuihin ympäristöihin. Strategiassa ehdotetaan niin ikään, että kaupungit määrittelevät innovaatioympäristöihin liittyvän, alueellisen tutkimus- ja kehitysagendan osaksi yhteistyösopimustaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Käytännössä kaupunkien osallisuus hankkeisiin ja seudullisuuden periaate toteutuu kehitysyhtiö Culminatum Innovationin kautta. Forum Virium Helsingin ja Culminatumin yhteistyötä pyritään tiivistämään, ja Culminatum suuntaa jatkossa soveltuvin osin toimintojaan ja resurssejaan strategiassa nimettyihin innovaatioympäristöihin. 

Kilpailukykystrategia julkistettiin 2.6. pidetyn Culminatum-päivän yhteydessä. Sen on valmistellut pääkaupunkiseudun kaupunkien elinkeinoryhmä.

Pks_kilpailukykystrategia_020609 (pdf)

Lue myös