Helsingin ja Tallinnan välinen lauttayhteys on yksi maailman kiireisimpiä jopa yli 8 miljoonalla vuosittaisella matkustajalla. Helsingin Länsisataman ja Tallinnan Vanhan sataman välinen yhteys palvelee suurta osaa tästä joukosta. Nykyiselläänkin liikenne aiheuttaa huomattavia päästöjä, meluhaittoja ja muita haittoja molemmissa satamissa ja kaupungeissa.

FinEst SmartMobility -projektin tavoitteena on puuttua tähän alati kasvavaan ongelmaan älykkäillä liikenneratkaisuilla. Projekti keskittyy entistä sujuvampiin eri liikennemuodot yhdistäviin liikkumisketjuihin sekä maiden sisäisessä että rajat ylittävässä liikennöinnissä suunnittelemalla ja kokeilemalla ICT-painotteisia ratkaisuja. Näiden avulla liikuttamis- ja liikkumisajat sekä ihmisillä että rahdilla vähenevät. Ihmisten ja tavaroiden sujuvampi liikkuminen vähentää niin hiilidioksidi- kuin melusaastetta satamissa ja kaupungeissa. Rajat ylittävällä perspektiivillä varmistetaan palveluiden aito käyttäjälähtöisyys ja parannetaan myös rajat ylittävää liikennesuunnittelua.

Innovatiivisia ja julkisen hankinnan pilotteja

Hanke toteuttaa viisi älyliikennepilottia innovatiivisena julkisena hankintana vuosien 2017-2019 aikana. Forum Virium Helsinki vastaa pilottihankintojen suunnittelun työpaketista 2016-2017.  Suunnitteluun kuuluu muun muassa palvelumuotoilun kautta tehtävää käyttäjätarpeiden tunnistamista ja kuvaamista, tietoteknisten rajapintojen määrittelyä sekä erilaisia ketteriä innovaatiopilotteja, joilla luodataan tulevaisuuden teknologioiden ja liiketoimintamallien mahdollisuuksia hankintojen osana.

Projekti saa rahoituksen Interreg CentralBaltic -ohjelmasta. Projektin kokonaisbudjetti on 1,8 miljoonaa euroa.

Projektipartnerit ovat: Helsingin kaupunki, Tallinnan kaupunki, ICT demo center, Vantaan kaupunki, Forum Virium Helsinki, Viron tiehallinto ja Helsingin seudun liikenne.

FinEst SmartMobility -projektin tavoitteena on vähentää Helsingin ja Tallinnan päästöjä, meluhaittoja ja muita haittoja molemmissa satamissa ja kaupungeissa. Ongelmiin haetaan apua älykkäistä liikenneratkaisuista. Projekti kestää vuoteen 2019 saakka.

Kuva: Matti Tirri, Helsingin kaupungin kuvapankki

FinEst SmartMobility -projektin tavoitteena on vähentää Helsingin ja Tallinnan päästöjä, meluhaittoja ja muita haittoja molemmissa satamissa ja kaupungeissa. Ongelmiin haetaan apua älykkäistä liikenneratkaisuista.

Projekti kestää vuoteen 2019 saakka.

Yhteyshenkilö

Pekka Koponen

Kehitysjohtaja
Älykäs kaupunki


#älykäskaupunki #avoindata
#älyliikenne #API #IoT
puh. +358 40 501 7114 pekka.koponen(at)forumvirium.fi