Forum Virium Helsingin jäsenet ovat aitiopaikalla, kun Helsingistä rakennetaan avointa ja älykästä kaupunkia.

Jäsenyritykset pääsevät mukaan hankkeisiin jo niiden valmisteluvaiheessa. Jäsenet myös ohjaavat Forum Virium Helsingin toimintaa. Tämä tapahtuu ohjausryhmän ja hallitustyöskentelyn kautta. Ohjausryhmä päättää yhteisön strategiasta, toimintasuunnitelmasta, budjetista, uusista jäsenistä sekä hankkeiden käynnistämisestä ja lopettamisesta.

Business Finland tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita. www.businessfinland.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. www.lvm.fi

CGI (Consultants to Government and Industry) tarjoaa palveluja it:n ja liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. CGI luo mahdollisuuksia tulokselliseen toimintaan kaikille sidosryhmilleen. CGI:n palveluksessa on 65 000 asiantuntijaa 40 maassa. www.cgi.fi

Metropolia Ammatti­korkeakoulu – Osaamista ja oivallusta
tulevaisuuden tekemiseen. www.metropolia.fi 

Cisco Systems on maailman johtava IT- ja verkkoratkaisujen toimittaja. www.cisco.com

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskunnan hyvinvointia eduskunnan valvonnassa. www.sitra.fi

Demos Helsinki on itsenäinen ajatushautomo, joka työllistää 18 tutkijaa sekä suuren yhteistyöverkoston. www.demoshelsinki.fi

Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa kaupungeissa ja etsii sijoitusmahdollisuuksia Baltian maissa. Spondan osake on listattu Helsingin pörssiin. www.sponda.fi

DIMECC – Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation. www.dimecc.com

Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio. Jäsenyritykset edustavat kattavasti elektroniikka- ja sähköteollisuutta, kone- ja metallituoteteollisuutta, metallien jalostusta, suunnittelua ja konsultointia sekä tietotekniikkaa.
teknologiateollisuus.fi

EIT Digital on johtava eurooppalainen digitaalinen innovaatio-organisaatio.
www.eitdigital.eu

Telia tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja yksityishenkilöille ja yrityksille. TeliaSonera tarjoaa palvelujaan Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla sekä Espanjassa. www.telia.fi

Elisa on kansainvälinen viestintäpalvelujen tuottaja. www.elisa.fi

Tieto tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja Pohjoismaissa sekä tietyissä segmenteissä myös globaalisti. www.tieto.fi

Helen Oy:n energiantuotanto on palkittu maailman tehokkaimpana. Helenillä on lähes 400 000 asiakasta eri puolilla Suomea. Helen kattaa kaukolämmöllä yli 90 % Helsingin lämmitystarpeesta. www.helen.fi

VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. www.vtt.fi

Helsinki on Suomen pääkaupunki ja Helsingin seudun noin 1,3 miljoonaa asukasta ja 738 100 työpaikkaa käsittävän talousalueen keskus. www.hel.fi

Yle on suomalainen julkisen palvelun viestintäyhtiö. www.yle.fi

IBM luo ja kehittää innovatiivisia teknologioita yritysten tarpeisiin. Yrityksen tuote- ja palvelutarjonta koostuu tietokonejärjestelmistä, ohjelmistoista, verkkojärjestelmistä, tallennustekniikasta, ja mikroelektroniikasta joista rakennetaan asiakkaiden liiketoimintaa tukevia tietojenkäsittelyratkaisuja. www.ibm.com

Ohjausryhmä ja hallitus

Forum Virium Helsinki  on Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö, jonka päätöselimet ovat hallitus ja yritysten edustajista koostuva ohjausryhmä.

Ohjausryhmä päättää Forum Virium Helsingin strategiasta, toimintasuunnitelmasta, budjetista, uusista jäsenistä sekä hankkeiden ja ohjelmien käynnistämisestä ja lopettamisesta. Ohjausryhmä hoitaa myös suhteet eri intressiryhmiin ja hyväksyy Forum Virium Helsingin tiedottamisen periaatteet.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva. Ohjausryhmän puheenjohtaja on Helsingin kaupungin tietohallintojohtaja Markku Raitio.

Hallitus

puheenjohtaja: elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunki

tietohallintojohtaja Markku Raitio, Helsingin kaupunki

director, Information and Technology Services Mikko Pitkänen, Elisa

varatoimitusjohtaja Kaija Sellman, IBM Finland

tietohallintopäällikkö, Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala Jussi Vehviläinen, Helsingin kaupunki

johtaja Mika Malin, Forum Virium Helsinki

Ohjausryhmä

puheenjohtaja: Markku Raitio, Helsingin kaupunki

Business Finland – Karin Wikman (Ilmari Absetz)
CGI – Sohvi Puro (Olli Herttuainen)
Cisco – Tommi Katainen (Juhapekka Santamäki)
Demos Helsinki – Tuuli Kaskinen (Olli Bremer)
DIMECC – Ülo Parts (Essi Huttu)
EIT Digital – 
Marko Turpeinen
Elisa – 

Kari Lehtinen (Mikko Pitkänen)
Helen – 
Perttu Lahtinen
Helsingin kaupunki – 
Santtu von Bruun
IBM – 
Susanne Nygård
Liikenne-  ja viestintäministeriö
 – Emil Asp
Metropolia – Anna-Maria Vilkuna (Päivi Haho)
Sitra – 
Marja Pirttivaara
Sponda – 
Kari Autio
Teknologiateollisuus – Helena Soimakallio
Telia
 – Ainokaisa Saarinen (Pekka Isomäki)
Tieto – 
Pekka Karimaa
 (Jukka Huttula)
VTT
 – Caj Södergård (
Harri Nurmi)
Yleisradio
 – Anssi Komulainen (
Petri Home)