Kehitämme tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja yhdessä yritysten, kaupunkien ja tutkimuslaitosten kanssa

Forum Virum Helsingin kumppaniverkosto on Euroopan ja maailman laajuinen. Älykaupunkiprojekteissamme uusia kaupunkiratkaisuja pilotoivat yritykset ovat avainasemassa. Kaupungit tarjoavat näille kokeiluille kehitysalustan ja hyödyntävät saatuja oppeja. Tutkimuslaitokset ovat meille tärkeitä kumppaneita projektikonsortioissa. Euroopan Unionin rahoittajat mahdollistavat Euroopan laajuisten innovaatioiden kehittämisen.

IBM ja Helsingin kaupungin toimialat vaikuttavat myös Forum Virium Helsingin hallituksessa ja luotsaavat siten innovaatiokehityksen suuntaa. Jos haluat tulla mukaan kehittämään tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja kanssamme, tutustu yhteistyömahdollisuuksiin ja tilaa uutiskirjeemme!

Julkinen sektori ja verkostot

EU:n talousarvion hallinnoinnista vastaa Euroopan komissio. Käytännössä EU-maat hallinnoivat jopa 80:aa prosenttia EU:n talousarviomenoista yhteistyössä komission kanssa. Yhteistyössä hallinnoidaan mm. maataloustukia ja rakennerahastoja, joiden kautta tuetaan kasvua ja työllisyyttä EU:n alueilla.

ec.europa.eu

Interreg on Euroopan aluekehitysrahaston kautta rahoitettu ohjelmasarja, jonka tarkoituksena on tukea julkisten viranomaisten ja julkisluontoisten toimijoiden yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi.

interregeurope.eu

Uudenmaan liitto on yksi Suomen maakunnan liitoista, kuntayhtymä, johon kuuluu 26 kuntaa. Sen tärkeimpiä tehtäviä ovat maakuntakaavoitus ja aluekehitystehtävät.

uudenmaanliitto.fi

Nordic Innovation kehittää Pohjoismaiden alueesta maailmanluokan ympäristön kestävälle kehitykselle. Kehityskohteisiin kuuluu myös yritys- ja innovaatiotoiminnan sekä kilpailukyvyn parantaminen Pohjoismaiden elinkeinosektorilla.

nordicinnovation.org

Euroopan Unionin ENI-hanke pohjautuu European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) -rahoitusohjelman tulosten hyödyntämiseen. Tavoitteena on konkreettisten hyötyjen tuominen EU-maille ja heidän naapurimailleen.

euneighbours.eu

European Institute of Innovation and Technology (EIT) on Euroopan Unionin vuonna 2008 käynnistämä ohjelma, jonka tavoitteena on nostaa Euroopan innovaatiokyky maailman huipulle. EIT on olennainen osa Horizon 2020 -ohjelmaa, joka on Euroopan unionin kaikkien aikojen merkittävin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma.

eit.europa.eu

Kuutoskaupungeilla on yhteisiä, kaupungistumiseen liittyviä haasteita. 6Aika-strategian avulla Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin ja kehittämään entistä parempia palveluja.

6aika.fi

Business Finland tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita.

businessfinland.fi

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskunnan hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

sitra.fi

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Luomme kestävää tulevaisuutta kehittämällä ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Toimimme vastuullisesti, rohkeasti ja uskomme yhteistyöhön.

aalto.fi

Helsingin yliopisto on ainutlaatuinen tieteen ja ajattelun keskus – sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Uuden tiedon etsiminen ja rajoja rikkova tutkimus synnyttävät ratkaisuja, jotka muuttavat tulevaisuutta. Vuodesta 1640 alkaen Helsingin yliopisto on vaikuttanut vahvasti suomalaisen hyvinvoinnin ja kansallisen identiteetin syntymiseen.

helsinki.fi

Laurea on Uudellamaalla kuudella kampuksella toimiva korkeakoulu, jonka toiminnassa ihmiset ja vuorovaikutus ovat keskiössä. Toimintamme arvoperustan muodostavat avoimuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus.

laurea.fi

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Muodostamme 16 200 opiskelijan ja yli 1 000 asiantuntijan yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat.

metropolia.fi

VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille.

vttresearch.com/fi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteröinti- ja hyväksyntä- sekä turvallisuusviranomainen.

traficom.fi

Olemme mukana Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit -verkostossa. Verkostossa luodaan uusia toimintatapoja, jotka mahdollistavat entistä vastuullisemman yritystoiminnan ja yhteistyön muiden toimijoiden kanssa.

helsinginilmastoteot.fi/ilmastokumppanit

Kaupungit

Helsinki on Suomen pääkaupunki ja Helsingin seudun noin 1,3 miljoonaa asukasta ja 738 100 työpaikkaa käsittävän talousalueen keskus.

hel.fi

Amsterdam on Alankomaiden pääkaupunki. Yhteensä Amsterdamissa ja sitä ympäröivällä kaupunkialueella asukkaita on noin 2,5 miljoonaa.

amsterdam.nl/en

Tallinna on Viron pääkaupunki ja maan pääasiallinen portti merelle. Kaupungin väkiluku on noin 440 000, ja se on Viron suurin asutuskeskus.

tallinn.ee/eng

Barcelona on kaupunki Koillis-Espanjassa ja Katalonian pääkaupunki. Se on Espanjan toiseksi suurin kaupunki – sen asukasluku on noin 1,6 miljoonaa.

ajuntament.barcelona.cat/en

Kööpenhamina on Tanskan Pääkaupunkialueella sijaitseva kunta. Kunnan keskustaajama on Kööpenhaminan kaupunki. Asukkaita on noin 640 000.

international.kk.dk

Pariisi on Ranskan ja Île-de-Francen alueen pääkaupunki. Varsinaisessa Pariisissa (Commune de Paris) asuu noin 2,2 miljoonaa ihmistä ja koko Île-de-Francen alueella noin 12,3 miljoonaa.

paris.fr

Yritykset

Helen Oy:n energiantuotanto on palkittu maailman tehokkaimpana. Helenillä on lähes 400 000 asiakasta eri puolilla Suomea. Helen kattaa kaukolämmöllä yli 90 % Helsingin lämmitystarpeesta.

helen.fi

HSY tuottaa  vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.

hsy.fi

Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos. Stara tuottaa kaupunkiympäristön rakentamisen ja hoidon sekä logistiikan palveluja Helsingin tarpeisiin.

hel.fi/stara/fi

CGI (Consultants to Government and Industry) tarjoaa palveluja it:n ja liiketoimintaprosessien kehittämisen tueksi. CGI luo mahdollisuuksia tulokselliseen toimintaan kaikille sidosryhmilleen. CGI:n palveluksessa on 65 000 asiantuntijaa 40 maassa.

cgi.fi

Elisa on kansainvälinen viestintäpalvelujen tuottaja.

elisa.fi

HUS on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Yhdessä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa HUS on ylivoimaisesti suurin terveydenhuollon tieteellinen toimija ja henkilöstön kouluttaja Suomessa.

hus.fi

IBM luo ja kehittää innovatiivisia teknologioita yritysten tarpeisiin. Yrityksen tuote- ja palvelutarjonta koostuu tietokonejärjestelmistä, ohjelmistoista, verkkojärjestelmistä, tallennustekniikasta, ja mikroelektroniikasta joista rakennetaan asiakkaiden liiketoimintaa tukevia tietojenkäsittelyratkaisuja.

ibm.com

Telia tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja yksityishenkilöille ja yrityksille. Telia tarjoaa palvelujaan Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla sekä Espanjassa.

telia.fi

Tieto tarjoaa tietotekniikka-, tuotekehitys- ja konsultointipalveluja Pohjoismaissa sekä tietyissä segmenteissä myös globaalisti.

tieto.fi

Yle on suomalainen julkisen palvelun viestintäyhtiö.

yle.fi

Forum Virium Helsingin hallitus

Forum Virium Helsinki  on Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö.

Hallituksen ja ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Hallitus

Puheenjohtaja: Mikko Rusama, Digitalisaatiojohtaja, Helsingin kaupunki

Soili Haapala, Tietohallintopäällikkö, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki

Kimmo Heinonen, Yksikön päällikkö vs., Elinkeino-osasto, Innovaatiot ja uudet kokeilut, Helsingin kaupunki

Silja Hyvärinen, Hallintojohtaja, Helsingin kaupunki

Tuomas Teuri, Johtaja, Digitaaliset ratkaisut, Helen

Leena Turpeinen, Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, Helsingin kaupunki

Jussi Vehviläinen, Tietohallintopäällikkö, Helsingin kaupunki