Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Olemme digitaalisten kaupunkipalvelujen tuotekehitysyksikkö, jonka kotipesä on Helsinki. Forum Virium Helsinki on verkottunut ympäri Eurooppaa. Hankkeissamme kehitettyjä digiratkaisuja voi hyödyntää niin Helsingissä, Amsterdamissa kuin Barcelonassa.

Suurimmat onnistumisemme ovat syntyneet, kun olemme rakentaneet siltoja julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välille. Kehityshankkeemme noudattavat samaa ajatusta: ratkomme julkisen sektorin ongelmia, mutta ratkaisuja kehittävät usein yksityiset yritykset ja kaupunkilaiset.

Esimerkiksi palkittu Helsinki Region Infoshare (HRI) on edistänyt vuodesta 2011 lähtien pääkaupunkiseudun kuntien julkisten tietovarantojen avaamista. Yli 1000 verovaroin tuotettua tietoaineistoa on avattu kaikkien hyödynnettäväksi. Dataa hyödyntävät jo kymmenet pienyritysten ja innokkaiden kaupunkilaisten kehittämät kännykkäsovellukset. Vuoden 2014 alusta lähtien HRI-palvelu on pyörinyt osana Helsingin kaupungin normaalitoimintaa.

Ketterää kaupunkikehitystä

Forum Virium Helsingin toimintamalli on käyttäjälähtöinen avoin innovointi. Jotkut puhuvat ketterästä kehittämisestä, toiset kokeilukulttuurista. Kyse on merkittävästä ajattelutavan muutoksesta julkisella sektorilla. Paras tapa kehittää toimivia kaupunkipalveluja on lähteä liikkeelle kaupunkilaisten arjesta ja tarpeista, tehdä palveluja, jotka todella helpottavat elämää.

Tarvitsemme yhtenäistä palveluarkkitehtuuria ja yhtenäisiä prosesseja, niin Helsingin sisällä kuin eri kaupunkien välillä. Forum Virium Helsingin tehtävänä on ohjata kehitystä siihen suuntaan, että kaupunkilaisten palvelukokemus on sujuva ja kaupunki hyötyy itsekin sähköisten palvelujen tarjoamisesta.