The building site for a smart city

Forum Virium Helsinki is an innovation unit within the Helsinki City organization. It develops new digital services in cooperation with companies, other City of Helsinki units and residents. Our objective is to build better city services, create new business opportunities as well as open up new contacts for international markets.

Forum Virium Helsinki’s development projects drive the creation of digital city services. From the very start, ideas under development are tested as part of users’ everyday lives. Another goal is to create new business opportunities for companies.

Fiksun kaupungin rakennustyömaa.

Älykkään Helsingin rakentajien tärkeimmät työkalut ovat uusi teknologia ja tietovarantojen avaaminen. Yhteiset standardit ja hyvien toimintamallien kopiointi on digitaalisessa maailmassa erityisen kannattavaa.

Kaupungin pitää olla mahdollistaja. Paras tapa tähän on avata prosesseja, dataa ja tietojärjestelmiä sekä kaupungin toimintatapoja.

Visiomme.

Forum Virium Helsinki nosti Helsingin seudun ja Suomen digitaalisten palvelujen näyteikkunaksi maailmalla ja houkutteli useita kansainvälisiä huippuorganisaatioita sijoittamaan toimintojaan tänne. Forum Virium Helsinki on EU:n keskeinen solmukohta alan tuote- ja palvelukehityksessä. Mukana olevat yritykset ovat hankkeen myötä synnyttäneet merkittävää kansainvälistä liiketoimintaa.

Missiomme.

Forum Virium Helsinki luo Helsingin metropolialueella kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä digitaalisia palveluja yritysten, julkistahojen ja kansalaisten välisellä yhteistyöllä.

Arvomme.

Avoin yhteistyö
Forum Virium Helsingissä yritykset, julkistahot ja kansalaiset luovat yhdessä asiakastarpeisiin perustuvia palveluita. Avoimuus on kilpailuetu.

Tavoitteisiin sitoutuminen
Forum Virium Helsingissä tehdään pitkäjänteistä ja haastavaa työtä toisilta oppien. Tulos on enemmän kuin osiensa summa.

Uuden löytäminen
Forum Virium Helsingissä etsitään radikaaleja ja systeemisiä innovaatioita, otetaan riskejä ja opitaan haasteista.