Kysely työpajaan osallistuneille

Hanketta tukee EIT Urban Mobility, joka on Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT:n aloite. EIT Urban Mobility vauhdittaa liikenteen myönteistä muutosta urbaanien ympäristöjen kehittämiseksi. Lue lisää: eiturbanmobility.eu

Tutustu projektin sivustoon: dvece-project.eu

Lisätietoa

Suvi Vähä-Sipilä Suvi Vähä-Sipilä

Suvi Vähä-Sipilä
Projektipäällikkö
+358 40 053 2686
suvi.vaha-sipila@forumvirium.fi