Rajapinnat

Yhtenevät ohjelmointirajapinnat ja avoin data

Ohjelmointirajapinta (Application Programming Interface, API) sanelee tavan, jolla ohjelmisto tarjoaa tietoa tai palveluita sovelluksille tai muille tietojärjestelmille. Avoimessa rajapinnassa kaikki ominaisuudet ovat julkisia ja hyödynnettävissä ilman rajoituksia.

Uskomme yhteisen kaupunkimarkkinan rakentamiseen rajapintojen avulla ja olemme siksi edistäneet rajapintojen yhtenäistämistä muun muassa CitySDK-, 6Aika Avoin data ja rajapinnat-, SynchroniCity ja MySMARTLife-hankkeissa. Löydä luotujen rajapintamäärittelyjen ja referenssitoteutusten hyödyt: