Tämä kysely on osa CroBoDDIT-hanketta, jossa tarkastellaan uusien teknologioiden mahdollisuuksia kiinteän jätteen käsittelyssä. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa, mikä Helsingin kaupungissa toimii hyvin, mitä kehittämistarpeita aihepiirin parista löytyy ja miten kiinteän jätteen käsittelyä voitaisiin kehittää uusien teknologioiden avulla. Tarkastelun kohteena ovat kotitalouksien jätehuolto ja puistoalueet. Vastausten perusteella tunnistetaan haasteita ja ongelmia, joita pyritään ratkomaan myöhemmin syksyllä 2020 järjestettävissä työpajoissa ja hackathonissa.

Voit vastata kyselyyn nimettömänä tai jättää meille yhteystietosi. Kyselyn vastaukset jäävät vain Forum Virium Helsingin käyttöön. Emme tallenna vastanneiden tietoverkkodataa, kuten IP-osoitteita.

Kyselyyn vastaaminen vie vastausten laajuudesta riippuen 5-10 minuuttia.

Kiitoksia ajastasi!

Seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa

https://fvh.io/croboddit
https://www.facebook.com/Croboddit
https://www.instagram.com/Croboddit100
https://www.vk.com/croboddit

 

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki marketing

Lisätietoja

Suvi Vähä-Sipilä

Projektipäällikkö


puh. +358 40 053 2686
suvi.vaha-sipila(at)forumvirium.fi