6Aika: Carbon Neutral Tourism -hankkeessa toteutetaan Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunkien ja eri matkailutoimijoiden kesken uusi dataa hyödyntävä toimintamalli sekä digitaalisia työkaluja, joilla edistetään matkailualan hiilineutraaliutta ja parempaa energiatehokkuutta. Näihin kuuluvat uusien datalähteiden kokeilut kuten datan keruu-, tekoälykokeilut ja alustan palveluhankinnat sekä rajapintojen kehittäminen datalähteistä yhteiseen alustaan.

6Aika Carbon Neutral Tourism -kokeilut: Matkailun kestävän kehityksen digitaalisia ratkaisuja

Toimita kokeilunne aloituskyselyn vastaukset oheisella lomakkeella.

Lisätietoja

Eero Jalo

Projektipäällikkö


#urbansense
puh. +358 40 501 3223
eero.jalo(at)forumvirium.fi