CitySDK koolla Amsterdamissa: tiedon jakamista, epäilyjen kumoamista ja kokemuksista inspiroitumista

Artikkelikuva: CitySDK koolla Amsterdamissa: tiedon jakamista, epäilyjen kumoamista ja kokemuksista inspiroitumista

CitySDK-hankkeen partnerikaupungit kokoontuivat huhtikuussa Amsterdamiin luomaan tilannekuvaa sähköisen tiedon rajapintojen avoimuudesta ja avaamispyrkimyksistä Euroopassa. Avoimet rajapinnat ovat osa sähköistä työkalupakkia, joka kootaan hankkeessa.

CitySDK:n hankekonsortion jäsenet tapasivat Amsterdamissa 18. – 19. huhtikuuta. Tapaamisessa käytiin läpi kaupunkien kokemuksia ja tarpeita rajapintojen avaamisen saralla.
”Lähtökohdat kaupungeissa ovat hyvin erilaiset. Esimerkiksi Helsinki ja Amsterdam ovat jo hyvän matkaa liikkeellä datan ja rajapintojen avaamisessa. Helsinki on pioneeri erityisesti liikennedatan osalta. Barcelonassa on taas edistetty kaupunkilaisten osallistumista kehittämällä kaupungin palautekanavia”, EU-koordinaattori Marja Mattila Forum Virium Helsingistä kertoo.

Myös Helsingissä CitySDK:n pilotin aiheina ovat kaupunkilaisten osallistuminen ja palautekanavien kehittäminen. Pilotti linkittyy Helsingin kaupungin yhtenäisen palautejärjestelmän toteuttamiseen. Sen myötä kaupunkilaiset voivat antaa palautetta kaupungille esimerkiksi Oma Kaupunki -sivuston Pitäiskö fiksata -palvelun kautta.

Paperilta käytäntöön

Muut CitySDK:ssa mukana olevat kaupungit ovat Istanbul, Lamia, Lissabon, Manchester ja Rooma. Hankkeessa on tavoitteena koota työkalupakki, jonka olennaisena osana ovat kaupungin avoimet ja yhteentoimivat rajapinnat. Pakkia hyödyntämällä sovellusten kehittäjät voivat luoda uusia digipalveluja, jotka toimivat riippumatta siitä, missä hankkeen partnerikaupungissa niitä käytetään.

Mattila kertoo, että hankekaupungit jakoivat tapaamisen aikana myös epäilyjään ja pelkojaan datan avaamiseen liittyen. Epäilyjä pyritään liennyttämään jakamalla kokemuksia ja näyttämällä hyötyjä, joita dataa jo avanneet kaupungit ovat saavuttaneet. ”Kannustamme vielä lähtökuopissa olevia kaupunkeja tarttumaan toimeen ja avaamaan omia sähköisiä rajapintojaan. Käytännön kokeiluista oppii parhaiten”, Mattila huomauttaa.

Paikalliset sovellukset esittelyssä

Amsterdamin tapaamisessa esiteltiin kaksi paikallista sovellusta, parkkisovellus ParkShark ja kuntapalveluja yhteen kokoava GovUnited. ParkShark on Amsterdamin kaupungin avointa pysäköintidataa käyttävä sovellus, joka näyttää parkkipaikkojen sijainnin ja hinnan. GovUnitedissa asukkaat voivat asioida oman kaupunkinsa kanssa. GovUnited ei perustu täysin avoimeen tietoon, vaan mukana olevat kaupungit ovat luovuttaneet tietokantansa sivustolle erikseen.

Amsterdamin kaupunki avasi uutta parkki- ja liikennedataa sovelluskehittäjien käyttöön maaliskuussa. Myös Suomessa avoimia liikennerajapintoja on hyödynnetty esimerkiksi Parkkinappi-sovelluksessa, viime syksyn Apps4Finland-voittajassa. Parkkinapilla voi maksaa pysäköinnin puhelimella.

Kehittäjätapaamisia  Helsingissä, seuraavan kerran 4.6.

Torstaina 10.5. Helsingin kaupunki ja Forum Virium järjestivät CitySDK-tapaamisen kaupungin avoimen datan ja avointen rajapintojen hyödyntämisestä kiinnostuneille kehittäjille. Samalla käytiin läpi, minkälaisia suunnitelmia kaupungilla on palvelujensa kehittämiseksi.

Seuraavan kerran kehittäjät tapaavat Helsingissä 4.6., jolloin ohjelmassa on CitySDK:n kansainvälisiä kaupunki-caseja. Lisätiedot tapahtumasta päivitetään Helsingin CitySDK:n Facebook-sivuille http://www.facebook.com/CitySDKHelsinki.

CitySDK-hankkeen toteuttavat Forum Virium Helsinki, Helsingin kaupunki ja Sanoma Kaupunkilehdet yhdessä kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa.
Pilottikaupungit ovat Amsterdam, Barcelona, Helsinki, Istanbul, Lamia, Lissabon, Manchester ja Rooma. Kaupunkien lisäksi hankkeessa on mukana 15 yritys- ja tutkimuspartneria. Hankekokonaisuus on valmisteltu yhdessä Culminatum Innovationin kanssa ja sen kokonaisbudjetti on n. 6,8 miljoonaa euroa. Hanketta rahoitetaan Euroopan komission CIP-ohjelmasta. Se kestää 2,5 vuotta.

Teksti: Maija Jokiniemi

Lisätietoja:

EU-koordinaattori Marja Mattila
marja.mattila(at)forumvirium.fi,
puh. + 358 40 744 0067

Aiempi uutinen: CitySDK vauhdittaa kaupunkien palvelukehitystä 12.4.2012

Lue myös