Tärkeitä avauksia Forum Virium Helsingin toiminnalle

Vuonna 2009 Forum Virium Helsingin toiminta laajeni merkittävästi. Vuoden lopussa käynnissä oli…


Forum Virium Helsinki Twitterissä ja Facebookissa!

Forum Virium Helsinki laajensi sosiaalisen median kanaviaan Twitteriin, Facebook-ryhmän toiminta…


Kasvuvalmennuksen neljäs vuosi huipentui finaaliin

”Helsingin kaupunki toimii yrityksille kasvualustana, jossa ne voivat vapaasti kehittyä.…


Kasvuvalmennuksen neljäs vuosi huipentui finaaliin

”Helsingin kaupunki toimii yrityksille kasvualustana, jossa ne voivat vapaasti kehittyä.…


Rekrytoidaan: Projektipäällikkö Innovaatioyhteisöt-hankealueelle

Projektipäällikkö vastaa kansainvälisten hankkeiden pilottien toteuttamisesta Helsingissä.…


Rekrytoidaan: Projektipäällikkö Smart Urban Spaces -hankkeeseen

Projektipäällikkö vastaa Smart Urban Spaces -hankkeen etenemisestä Forum Virium Helsingin osalta.…


Rekrytoidaan: Tuottaja Helsingin kaupunkitelevisiohankkeeseen

Tuottaja vastaa Helsingin kaupunkitelevisiokonseptin kolmivuotisesta jalkauttamishankkeesta ja…


Rekrytoidaan: projektikoordinaattori

Forum Virium Helsinki etsii projektikoordinaattoria vastaamaan EU:n kilpailukyvyn ja innovaatioiden…


Uusia kasvoja Forum Virium Helsingissä

Tuottaja Teppo Hudson BBA Teppo Hudson aloitti Forum Virium Helsingissä 25.4.2010 Stadi.TV:n…


Express to connect ehkäisee ikääntyneiden sosiaalista eristyneisyyttä ja antaa sisältöä arkeen

Express to Connect -projekti vastaa väestön vanhenemisen asettamiin haasteisiin. On arvioitu, että…