bIoTope – Internet of Things (IoT) -kokeiluja Fiksussa Kalasatamassa

Helsingin Kalasatama on innovatiivinen kehitysympäristö matalan kynnyksen kokeiluille,…


New Internet-of-Things R&D Funding

SELECT for Cities, an initiative that’s changing the way cities in Europe innovate through the…