Bright Ageing -projektin tavoitteena on kokeilla ja kehittää älyvalojärjestelmää yhdessä kotihoitopalvelujen asiakkaiden ja hoivahenkilökunnan kanssa.

Vähäinen valon määrä on yksi merkittävä ikääntyneiden kaatumisten ja loukkaantumisten syy, joten älykkäällä valaistuksella voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja näin lisätä kotihoidon asiakkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta. Iäkkäiden tapaturmista suurin osa on kaatumisia, ja kaatumistapaturmien ehkäiseminen on kansantaloudellisesti erittäin tärkeää. Älykästä valaistusta hyödyntämällä tavoitellaan siis myös kustannussäästöjä sosiaali­- ja terveyspalveluiden tuottamiseen.

Käytännössä älykäs valaistus tarkoittaa muun muassa yksilöllisesti säädettyjä valaistustasoja, valaistuksen mukauttamista vuorokausirytmiin sopivaksi, liiketunnistukseen pohjautuvaa valaistusta öisin sekä älykkään valaistusjärjestelmän hyödyntämistä kotihoidon muun virtuaalipalvelun osana (esim. kaatumisen tunnistaminen). Kaikilla näillä valaistusratkaisuilla vähennetään kaatumisia, parannetaan unen laatua sekä lisätään turvallisuuden tunnetta.

Bright Ageing -projektissa testataan IoT­-valaistusjärjestelmää aidossa ympäristössä ja määritellään optimaalinen valaistusratkaisu kotihoidon asiakkaille. Valaistusjärjestelmään integroidut anturit keräävät tietoa, jota analysoimalla kehitetään sekä älyvaloratkaisua että parannetaan kokonaisvaltaisesti Palvelukeskus Helsingin tarjoamaa virtuaalikotihoitoa.

Valtaosa testauksessa tarvittavista laitteista ja ohjelmistoista on jo olemassa, joten projektin pääasiallinen tavoite on älykkään valaistusjärjestelmän testaus aidoissa olosuhteissa ja parhaaksi koetun järjestelmän tuotteistaminen. Hankkeessa toteuttajana oleva Philips Lighting B.V. kehittää hankkeessa Hue-valaistusjärjestelmäänsä tälle kohderyhmälle sopivammaksi.

Projektissa toteutettavassa kokeilussa noin 20 virtuaalikotihoidon asiakasta saa kotiinsa helposti asennettavan järjestelmän, johon kuuluu vähintään kuusi älylamppupolttimoa ja neljä liikeanturia. Nämä voidaan sijoittaa esimerkiksi oven kahvaan tai jääkaappiin. Järjestelmä lisää turvallisuutta muun muassa siten, että ikääntyneen noustessa yöllä sängystä valot syttyvät automaattisesti. Valoilla voidaan luoda myös visuaalisia ilmoituksia, kuten muistuttaa lääkkeiden ottamisesta. Tarkastus-­ tai muistutuskäynnit vievät paljon kotihoidon resursseja ja niitä vähentämällä voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä.

Bright Ageing -projekti toteutetaan yhteistyössä Palvelukeskus Helsingin, Forum Virium Helsingin ja sen jäsenyrityksen Tieto Oyj:n sekä Philips Lighting B.V:n kanssa. Hanke toteutetaan 1.1.–31.12.2017 välisenä aikana ja sen kokonaisbudjetti on 456 000 euroa. Hanketta rahoittaa EIT Digital sekä Helsingin kaupungin innovaatiorahasto.

Factsheet: BrightAgeing


Yhteyshenkilöt

Anne-Mari Sandell


#robotiikka #FABULOS #BrightAgeing #hoivarobotiikka
puh. +358 40 903 1922
anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi