B.Green-projektissa tutkitaan uusia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja niihin liittyviä digitaalisia työkaluja kaupunkisuunnittelun tueksi. Projektissa luodaan osallistavan kaupunkisuunnittelun toimintamalli, jonka avulla vihreän infrastruktuurin ratkaisuja voidaan soveltaa laajasti.

B.Green x Kalasatamasta Pasilaan, 1. design sprint

Aika: 8.-9.10.2020

Paikka ja osallistumislinkit ilmoitetaan myöhemmin

B.Green- ja Kalasatamasta Pasilaan -hankkeiden ensimmäisessä yhteisessä design sprintissä tarkastellaan Kalasataman kaupunginosaa kokonaisuutena: kuinka raitiotielinja yhdistyy muuhun kaupunkirakenteeseen ja millaisia mahdollisuuksia, toiminnallisuuksia tai reunaehtoja vihreän infran ratkaisujen sovittamisella katutilaan on? Miten ratkaisuista voidaan viestiä asukkaille tai kuinka niistä kerätään palautetta?

Ensimmäisenä päivänä kuullaan alustuspuheenvuorot hulevesien hallinnasta ja jalkaudutaan Kalasatamaan tutustumaan suunnittelualueeseen. Toisena päivänä tutkitaan katutilaa ja erilaisten alueiden kytkeytymistä toisiinsa poikkileikkausten avulla työpajassa. Voit ilmoittautua mukaan vain sprintin toiseen tai kumpaankin päivään.

Ilmoittaudu oheisella lomakkeella

Kuva: Helsingin kaupunki, Kuvatoimisto Kuvio, Anders Portman

Lisätietoja

Mette Hiltunen

Projektisuunnittelija


#fiksukalasatama #kalasatamaurbanlab #virtuaalivehreä
puh. +358 40 743 6550
mette.hiltunen(at)forumvirium.fi