B.Green-projektissa tutkitaan uusia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja niihin liittyviä digitaalisia työkaluja kaupunkisuunnittelun tueksi. Projektissa luodaan osallistavan kaupunkisuunnittelun toimintamalli, jonka avulla vihreän infrastruktuurin ratkaisuja voidaan soveltaa laajasti.

Tavoite

Projektin tavoitteena on löytää uusia vihreän infran ratkaisuita ja tutkia digitaalisia työkaluja, jotka helpottavat näiden ratkaisuiden suunnittelua ja soveltamista kaupunkisuunnittelukontekstissa. Merkittävänä osana on myös osallistavan kaupunkisuunnittelun sekä vihreän infran hyötyjen kommunikoiminen eri osapuolille, suunnittelijoille, päättäjille ja asukkaille.

Kesto, partnerit ja rahoitus

Projektin kesto on 1.2.2020–31.12.2022. B.green-projektia johtaa Forum Virium Helsinki. Projektin yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin Kaupunki, Tallinnan Kaupunki sekä Stockholm Environment Institute in Tallinn. Projektin rahoittaa Central Baltic Interreg-ohjelma, joka rahoittaa kansainvälisiä kehitysprojekteja Latvian, Ruotsin, Suomen ja Viron välillä. Forum Virium Helsingin rahoitusosuus projektissa on 590 000 €. Koko projektin budjetti on 1 302 618 €.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki koordinoi projektia ja ohjaa sitä tavoitteiden toteutumiseksi. Merkittävää on löytää työkaluja ja ratkaisuja uusien universaalien ja Itämeren alueen kaupungeissa käytettävissä olevien viherinfraratkaisuiden soveltamiseksi osana kaupunkisuunnittelua. Uusien digitaalisten työkalujen ja niihin liittyvien työkalujen selvittäminen ja kokeileminen ovat keskeisessä roolissa, sillä ne voivat madaltaa osallistumis- ja ymmärtämiskynnystä suhteessa kaupunkien hiilineutraaliustavoitteisiin.

Forum Virium Helsinki tuo yhteistyökumppaneita yhteen kehittämään ratkaisuja, sekä toteuttaa pilotteja Kalasataman alueella. Lisäksi Forum Virium hankkii yrityksiltä hankkeen teemoihin liittyviä kokeiluja.

Hyödyt Helsingille

Helsingin kaupunki saa projektin myötä runsaasti ymmärrystä vihreän infrastruktuurin vaihtoehdoista osana kaupunkisuunnittelukokonaisuutta sekä mahdollisuuden tutkia uudenlaisten digitaalisten työkalujen vaikutusta vihreän infrastruktuurin soveltamisen helpottamiseen. Vihreän infran ratkaisut ovat merkittäviä tekijöitä sopeutumisessa ilmastonmuutokseen, kiinteistöjen arvon määrittämisessä, hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa, asukkaiden viihtyvyydessä ja kaupunkiekologisen biodiversiteetin laadussa.

Kuva: Helsingin kaupunki, Kuvatoimisto Kuvio, Anders Portman

Lisätietoja

Maija Bergström

Projektipäällikkö


#fiksukalasatama #virtuaalivehreä
puh. +358 40 766 1415 maija.bergstrom(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Olen lukenut Forum Virium Helsingin rekisteriselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.