Avoin Helsinki – kaupunkilaisilta uusia palveluita ja sisältöjä

Forum Virium Helsinki edistää julkisen tiedon avaamista uusien palvelujen kehittämiseksi. Kolmivuotisessa Helsinki Region Infoshare -projektissa avataan seututietoa yhdessä Helsingin kaupungin Tietokeskuksen ja Helsingin seudun kuntien kanssa. Kaupunkikanava Stadi.TV puolestaan avaa sisällöntuotantonsa kaupunkilaisille ja yhdistää käyttäjien tuottaman sisällön toimitukselliseen materiaaliin.

Vuosina 2010 – 2012 toteutettavassa Helsinki Region Infoshare -projektissa tavoitteena on luoda verkkoon avoin datakatalogi, josta Helsingin seudun 14 kaupungin ja kunnan kaupunkitieto on helposti löydettävissä ja käytettävissä. Palvelu kokoaa yhteen tietovarannot, minkä jälkeen kansalaiset ja yritykset voivat luoda datan pohjalta uusia palveluja. Ulkomailla vastaavaa on tehty esimerkiksi Britanniassa ja USA:ssa, molemmissa maissa on myös tullut runsaasti mielenkiintoisia sovelluksia julkisen tiedon hyödyntämiseen uudella tavalla.

”Julkistiedon avaaminen hyödyttää niin kansalaisia, kuntia, tutkimustahoja kuin yrityksiäkin – auttaahan se luomaan uusia palveluja ja liiketoimintaa. Euroopan komission arvion mukaan julkisen tiedon liiketoiminnallinen arvo on noin 27 miljardia euroa vuodessa”, sanoo Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen.

Stadi.TV – uudenlainen kaupunkikanava Helsinkiin

Avoimuus tarjoaa myös medialle uudenlaisia tapoja toimia. Stadi.TV on uusi, paikallinen kaupunkikanava, johon käyttäjät tuottavat sisältöjä ammattilaisten rinnalla. Kanavalla näytetään kaupunkilaisten kuvaamia videoita ja toimituksellista TV-kanavaa.

”Teemme kevään aikana kaksi pilottia. Koelähetykset alkavat syksyllä”, kertoo vastaava tuottaja Helena Hyvärinen Forum Virium Helsingistä.

Stadi.TV näkyy televisiossa, verkossa, netti-TV:ssä ja mobiililaitteissa. Ohjelmat ovat katsottavissa sekä perinteisessä kanavaformaatissa että katsojan valinnan mukaan on-demand-mediana.

Palvelu syntyy kaupunkilaisten, Forum Virium Helsingin, Arcada-ammattikorkeakoulun, mediakulttuuriyhdistys m-cultin, Elisan ja Helsingin kaupungin yhteistyönä. Forum Virium Helsinki vastaa kanavan sisällöllisestä, tuotannollisesta ja teknologisesta kokonaisuudesta.

Lue myös