4 tapaa ennustaa tulevaisuutta datalla

Artikkelikuva: 4 tapaa ennustaa tulevaisuutta datalla

Forum Virium Helsingin Datan kautta tulevaisuuteen -tapahtumassa pohdittiin, voiko datalla ennustaa tulevaisuutta. Keräsimme neljä esimerkkiä, joilla dataa hyödynnetään tulevaisuuden suunnittelussa.

1. Liikennettä voi ennustaa datalla

Forum Virium Helsingin teknologiajohtaja Timo Sillander kertoi muutamia esimerkkejä, joilla datalla jo ennustetaan tulevaisuutta Helsingissä. Lidar-valotutkat mittaavat ihmisten ja kulkuvälineiden liikkumista ydinkeskustassa. Tämän perusteella voidaan tehdä keskustan elinvoimaa lisääviä toimia. Helsingin satamassa on puolestaan huomattu miten sosiaalisen median datan määrä kasvaa laivan saapuessa satamaan. Tämän perusteella paikalle voitaisiin kutsua esimerkiksi sopiva määrä takseja.

2. Rakennusten korjaustarvetta voidaan ennustaa

Forum Virium Helsingin Beyond-projektissa luotiin työkalu, joka seuraa kiinteistön dataa. Datan avulla voidaan ennakoida tulevia remonttitarpeita ja investointeja. Digibuild-hankkeessa puolestaan data auttoi kiinteistöjä varautumaan sään ääri-ilmiöihin. Kiinteistön sijainti rannikosta, korkeus, rakennusmateriaali ja tiivistäminen olivat esimerkkejä datasta jota hyödynnettiin.

3. Ihminen on kaiken lähtökohta

Dataa voidaan kerätä vaikka kuinka paljon, mutta jos sitä ei analysoida ja hyödynnetä ihmisten tarpeisiin, se voi jäädä turhaksi. Forum Virium Helsingin projektipäällikkö Heli Ponto korosti, että data tarvitsee sosiaalisen kontekstin ymmärrystä. Forum Viriumin Regions4Climate-projektissa tutkitaan miten datan ja kaupungin digitaalisen kaksosen avulla voidaan ennakoida ja vahvistaa ihmisten varautumistaitoja vaikkapa tulviin. Sanoma Oy:n datajohtaja Clemens Westrup puolestaan korosti, että datan hyödyntäminen on tavallisille kansalaisillekin yhä helpompaa. Enää ei tarvita koodaajan taitoja. Data voi lisätä tuottavuutta, innovaatioita ja parempia tietoon pohjautuvia päätöksiä.

4. Osallisuus on tärkeää

Turun yliopiston kaupunkitutkija Sampo Ruoppila korosti osallisuuden merkitystä datassa. Kaikki tieto ei asu päättäjien päässä, siksi ihmisten osallistaminen on tärkeää. Osallistaminen pitäisi nähdä laajana kokonaisuutena. Kun esimerkiksi kysellään ihmisiltä jonkin virkistysalueen käytöstä, kysely pitäisi ulottaa kaikille alueen potentiaalisille käyttäjille, ei vain sen välittömässä läheisyydessä asuville. Tekoäly tuo uusia mahdollisuuksia sekä datan hyödyntämiseen että osallistamiseen.

Katso koko tapahtuma tästä:

Lue myös